IMG_2440

Sekretariatet kan kontaktes via telefon 5354 1019
- hverdage fra klokken 9 - 17
eller via mail: sekretariat@santiagopilgrimme.dk

* kontooplysninger findes her

* Bestyrelsen findes her

* Medlemsblad findes her

* Indmeldelse findes her

* Beretninger findes her

* Referater fra årsmøder findes her

* Referater fra bestyrelsesmøder findes her

* Vedtægter findes her

* Lokale grupper findes her

* Om hospitaleros findes her

* Foredragsholdere finder du her

* Plakater til download, nederst på siden her

* Foreningens folder til download findes her

* Links findes her

* Foreningens historie kommer her

goldscallop-4