De fynske Pilgrimsveje

Nyborg – Odense


Etape 1 fra Nyborg - Odense - pdf-fil med flere sider oplysninger: Klik her.

Kort er gengivet med tilladelse af Krak Specialkort. (R/071601/1)

Generelle oplysninger

1) Pilgrimsvejen Nyborg Station – Odense Domkirke (centrum) er 42 km

  • Nyborg Station - Rolfsted 21 km
  • Rolfsted – Odense Domkirke (centrum) 21 km
2) Overnatningsmuligheder
  • På nuværende tidspunkt (efterår 2009) er det ikke lykkedes at finde flere overnatningsmuligheder på strækningen end de nævnte


Beskrivelsen af pilgrimsvejen starter ved Nyborg Station, for herfra er der forbindelse til Sjælland for de pilgrimme, der evt. har behov for denne forbindelse.
Nyborg har mindst 3 seværdigheder, som er et besøg værd

Nyborg Kirke – Vor Frue Kirke - ligger tæt ved pilgrimsvejen umiddelbart efter start.

Nyborg Kirke - eller Vor Frue Kirke, som den egentlig hedder - blev bygget i årene 1388-1428 og blev indviet til Jesu mor, Maria, pinsedag 1428 af biskop Navne Jensen Krigebusk.
Omkring Reformationen var der opført tre sammenbyggede kapeller med et fælles tag på kirkens sydside, og Christian den 3. lod i 1550'erne kirken udvide med et ekstra sideskib mod nord i kirkens fulde længde. Vor Frue Kirke fremtrådte som en 5-skibet kirke frem til 1870. I 1870-71 blev store dele af sideskibene nedrevet, og derved fik kirken sit nuværende ydre udseende. Kirken har Danmarks største kirkekrone.

Nyborg Slot, Slotsgade.
Lige siden det første Nyborg Slot blev grundlagt i slutningen af 1100-tallet har disse mure dannet rammen om centrale begivenheder i Danmarks historie. Da slottet blev bygget – præcis hvornår og af hvem ved vi ikke med sikkerhed – var Danmark i gang med at blive en stormagt i Norden, i Østersøområdet, ja, oven i købet i Europa.
Navnet Danehof blev tilsyneladende taget i brug i midten af 1300-tallet. Store ombygninger har fundet sted historien igennem. Den ældste sal kaldes i dag Danehofsalen.

Holckenhavn Slot ligger ca 1 km syd for pilgrimsvejen på Dyrehavej og er et interessant besøg
Første halvdel af det nuværende Holckenhavn byggedes i perioden 1579 til 1600 af adelslægten Ulfeldt og kaldtes Ulfeldtsholm. I 1616 købte den legendariske Ellen Marsvin ejendommen og døbte den straks om til Ellensborg. Hun var kongens svigermoder, idet datteren Kirsten Munck blev gift med kong Christian IV.
Efter Kirsten Munks død blev den nye ejer Christian IV´s yndlingsdatter Leonora Christine, som var gift med rigshofmesteren Corfitz Ulfeldt. Efter et fængselsophold på Hammershus på grund af svindel med rigets finanser blev de benådede og fik lov til at tage ophold på Ellensborg i 1662.
Deres forsøg på at vælte kong Frederik III mislykkedes, og Corfitz Ulfeldt døde på Rhinen i en båd, mens Leonora Christine sad fængslet 22 år i Blåtårn.
I 1672 blev ejendommen oprettet som Friherreskab til kommandanten på Kronborg, Eiler baron Holck. Igen skiftede slottet navn, denne gang til det nuværende: Holckenhavn, og familien Holck har nu været ejere i mere end 330år. Nuværende ejer Christina baronesse Holck er 12´te slægtsled i Holckfamilien. Og den første kvindelige ejer i slægten.


Overnatning: Bed and Breakfast - Karseløkken 17, Nyborg (tæt på Nyborg Station), tlf 6531 5643Vindinge Kirke, Bøjdenvej
Vindinge kirke fremstår i dag som en meget stor korskirke. Kirkens kors arme blev bygget omkring år 1400. Indvendig i den nordre korsarm er de oprindelige, malede indvielseskors synlige, og ved overgangen til den søndre korsarm ses resterne af et andet oprindeligt kalkmaleri, som blev opdaget og afdækket i 1975; det bevarede billede viser Maria siddende under korset med Jesus. Kirken har et krucifiks fra Klaus Bergs værksted i Odense.
Overnatning: Bed and Breakfast – Bøjdenvej 114 Vindinge, tlf. 6531 2033Kullerup Kirke
Kirken, der er bygget i midten af 1100-tallet vidner om de forskellige bygningsstrukturer op gennem årene. Man kan endnu se spor af højtsiddende romanske vinduer i koret, ligesom en stump af den romanske tagrejsning er synlig over korbuen. Kirken bærer de karakteristiske træk fra den sengotiske tid. Værd at bemærke er det meget gamle kampestensdige, der omhegner kirkegården.  
Overnatning: Kullerup Kurser, Kullerup Bygade (lige over for kirken)
Kullerup Kurser er et spændende kursuscentret, som også tilbyder ”Bed and Breakfast” for interesserede pilgrimme. Nærmere oplysninger på tlf. 6531 5431 og www.kullerup.dkTarup-Davinde Grusgave – begyndende ved Hudevad Byvej
Området var førhen fladt landbrugsland, og efter grusudvindingen er det nu reetableret med dybe rene grundvandssøer, som kan være op til 10-15 meter dybe. Der er enge, skove (mindre) og botanisk set et af de bedste områder på Fyn. Af ynglefugle ses Toppet- og Gråstrubet Lappedykker, Grågås, Blishøne, Knopsvane, Troldand, Lille Præstekrave, Isfugl, Vibe og Strandskade. Der er set Stor Skallesluger, Fiskeørn, Vandstær, Bjergvipstjert.
Overnatning:


(ingen tilføjelser)Sanderumgård, Sanderumgårdvej.
Det er en gammel hovedgård (sædegård), som nævnes første gang i 1468.
Den blev i 1793 erhvervet af gehejmeråd Johan Bülow, som anlagde en stor romantisk have med kanaler, mindestøtter og lysthuse, hvoraf "Tankefuld" og "Sommerlyst" endnu er bevaret. Siden 1828 har gården været i slægten Vinds eje. Den nuværende hovedbygning, staldgård og avlsgård er opført 1870-72.

Fraugde Kirke, Fraugdevej
Fraugde kirke blev oprindelig bygget som en kvaderstenskirke i 12. århundrede. Måske blev der bygget en kirke af træ tidligere, men da der ikke er foretaget arkæologiske udgravning ved vi intet derom. Hvem der har bygget kirken kan der kun gisnes om. Men med Fraugdes placering tæt ved bispebyen Odense, hvor der omkring år 1100 var både domkirke og en velorganiseret gejstlig struktur, er det nærliggende at antage, at byggeriet kan have været iværksat af klerikale kredse i Odense og støttet af stormænd og selvejerbønder. Sikkert er det at Fraugde kirke allerede i den tidligere middelalder var en ualmindelig stor og statelig landsbykirke.
Thomas Kingo blev udnævnt til biskop over Fyens Stift i 1677. Dengang omfattede Fyens Stift også Lolland, Falster og Als. Kingos udnævnelse kom overraskende, men han havde allerede da høstet anerkendelse for sin digterkunst.
Kingo blev i en alder af godt 60 år enkemand for anden gang, og blev senere gift med den 29 årige kloge apotekerdatter Birgitte Balslev, hvis far, Christoffer Balslev, drev et apotek i Vestergade. Balslev var rig og havde i 1671 købt Fraugdegård
(www.fraugdegaard.dk) og senere Fraugde kirke. Det fortælles at Kingo var meget glad for at prædike i Fraugde kirke og foretog ikke sjældent præsteordinationer her. Sin kærlighed til Fraugde viste Kingo ved sit ønske om at blive begravet her.(ingen tilføjelser)(ingen tilføjelser)Åsum Kirke, Ryttervejen
I den lille hyggelige landsby Åsum ligger sognets smukke kirke som er fra omkring år 1100. Kirken ligger på den højeste af de moræneåser, som løber fra sydøst mod nordvest. Herfra mener man at navnet Åsum er opstået.
Odense Å.
Tilbage i tiden kom man over Odense Å ved et vadested i Åsum, og her var der forskellige handelspladser.
I dette smukke landlige område begynder den nuværende pilgrimsvej ved Åsumvej at følge Odense Å på en 5 km strækning helt ind til Odenses centrum og Skt. Knuds Domkirke.
Vollsmose
Når man vandrer mod Odenses centrum ser man til højre for Åsumvej bydelen Vollsmose,som ligger i et smukt område. Næsten halvdelen af Vollsmoses 2 km² består af grønne områder, med søer, legepladser, ridestier og andre rekreative faciliteter. Vollsmose er med sine ca. 10.000 borgere en af Odenses største bydele – og den er uden sammenligning den mest multikulturelle. Der lever borgere af mere end 80 forskellige nationaliteter side om side i bydelen.

Pilgrimsvejen Nyborg-Odense slutter ved pilgrimstræet og Skt. Knuds Domkirke i Odenses centrum.
Skt. Knuds Kirke og H.C. Andersen Have (Eventyrhaven)

Skt. Knuds Kirke er Odenses Domkirke og ligger i til knytning til H.C. Andersen Have/Eventyrhaven. Den nuværende kirke blev indviet i 1499, og ligger tæt på den gamle trækirke Sankt Albani Kirke, hvor Knud den Hellige blev myrdet i 1086.
Kirken er 63 m høj og dermed en af Odenses højeste bygningsværker, og den har en smuk altertavle af Claus Berg, som ud over Lübeck havde værksted i Odense.
Skt. Knuds Kloster og munkene der boede her fra ca. år 1100 har igennem ca. 400 år været en del af Odenses liv. Den åbne plads syd for domkirken har en gang været en lukket klosterhave med søjlegange rundt om langs de dengang omgivende bygninger.
 
Området øst og syd for domkirken Skt. Knuds Kirke - bl.a. den nuværende H.C. Andersen Have - har fra begyndelsen nok været munkenes have med frugt og grøntsager. Munkene fik fisk fra Odense å.  
I 1941 vedtog Odense byråd en omfattende plan om ændringer af området ved Rådhuset og Domkirken. Bl.a. blev der etableret en offentlig park i Odense Centrum H.C. Andersen-Haven (Eventyrhaven)..
Pilgrimstræ
I forbindelse med foreningen Danske Santiagopilgrimmes 10 års jubilæum nov. 2009 blev der i H.C.Andersenhaven/Eventyrhaven i samarbejde med Odense Kommune plantet et pilgrimstræ (ægte kastanie) og nedlagt en sten med inskription. Pilgrimsvejen fører forbi træ og sten som det fremgår af kort 10A.
Odenses seværdigheder
Det vil blive for omfattende på dette sted at beskrive en del af Odenses seværdigheder og henvisninger til overnatningsmuligheder. I stedet henvises til visitodense (turistbureau) på tlf 6375 7520 og www.visitodense.com samt www.bed-breakfast-fyn.dk

Retur til hovedmenu