Frivillig hjælper på et pilgrimsherberg
- en særlig oplevelse

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme har gennem en årrække formidlet danske hospitaleros til herberger på caminoen. En hospitalero er knyttet til et herberg en vis tid, uger eller måneder. Vedkommende arbejder frivilligt og modtager til gengæld kost og logi. Jobbet er en håndsrækning til herberget for at holde det kørende.

Arbejdet består i princippet i at tage imod pilgrimme med bl.a. indskrivning og fremvisning af herbergets faciliteter, samt rådgivning og information. Denne del af arbejdet kan være både ”smal” og ”bred”, og man kan få mange dejlige oplevelser med besøgende pilgrimme. Desuden deltager hospitaleroen i et vist omfang i rengøring af herberget og oprydning.

Det står naturligvis enhver frit for at lave en aftale med et herberg om at arbejde som hospitalero. Visse herberger forudsætter, at deres hospitaleroer har gennemgået et ca. tre dages kursus. Dette indgår dog ikke i vores aftaler om formidling.

Men disse aftaler (se nedenfor) med herbergerne er lavet for at give vores danske hospitaleroer en ide om, hvad der forventes af dem og hvad de modtager - i princippet, idet man nok skal være opmærksom på, at spansk kultur og levevis jo er anderledes end den nordiske, hvilket kan være spændende at stifte bekendtskab med.

Foreningen har for tiden aftale med to samarbejdsherberger, ét i Astorga og ét i Triacastela. Byerne er interessante på hver sin måde, Astorga er hvad vi i Danmark ville kalde en provinsby med mange aktiviteter og oplevelsesmuligheder, rig, gammel historie og alsidigt forretningsliv, mens Triacastela er en mindre by med et par supermarkeder og andre forretninger, flere restauranter/barer og herberger, farmaci/apotek - og hvor man hurtigt kommer på ”buon dia” med beboerne. Astorga og Triacastela ligger henholdsvis 260 og 133 kilometer før Santiago de Compostela. Det er i sagens natur lettere at komme til/fra Astorga end til/fra Triacastela med offentlig transport, men mange hospitaleroer vælger ganske naturligt at gå.

Herberget i Astorga hedder Siervas de Maria (Jomfru Marias tjenere). Det drives non-profit af en lokal pilgrimsforening, bl.a. støttet af pilgrimsforeningen i Trier. Der er 156 senge fordelt i større og mindre rum og åbent hele året. Hospitaleroerne har vagter fire timer ad gangen, og der er mulighed for sprogundervisning i byen betalt af herberget udenfor de lokale ferieperioder. http://www.caminodesantiagoastorga.com/index.php?modulo=2. Se også Benny Holm Jensens artikel i Pilgrimmen nr. 25, side 57: http://www.santiagopilgrimme.dk/page14/page14.html

Herberget i Triacastela hedder Aitzenea (Huset i vinden) og er privat ejet med 38 senge fordelt i to seks-senges rum og to rum med over 10 senge i hver. Det er åbent april-oktober.
http://www.aitzenea.com/Sitio_web/Aitzenea.html. se også Erik Staffeldts artikel i Pilgrimmen nr. 23, side 74: http://www.santiagopilgrimme.dk/page14/page14.html og Jens Kristensens artikel i Pilgrimmen nr. 18, januar 2010, side 48.

Foreningens kontaktperson og koordinator for hospitaleros er Tone Kirkeby, Mobil: 2398 5502.
hospitalero@santiagopilgrimme.dk (eller link på hjemmesiden) kan oplyse nærmere og formidler ”bookning” af hospitaleroernes arbejdsperioder på herbergerne.

Vilkårene. Aftalen vi har indgået med Aitzenea indeholder følgende opgaver og vilkår, som Siervas de Maria har tilsluttet sig:

Arbejdet som hospitalero indeholder på 2 - 3 times daglig rengøring

- Redning af sengene

- Rengøring af gulve i sovesale - fejning, støvsugning

- Rengøring af badeværelser, toiletter og gulve skal vaskes hver dag. (I Aitzenea tager Lucita dog gerne denne opgave og i Siervas de Maria kommer ekstern rengøringshjælp)

- Rengøring af køkkenet

- Rengøring af opholdsrum - fejning, støvsugning og / eller vask efter behov

Desuden medvirker hospitaleros ved modtagelse af pilgrimme - registrering, videregivelse af information om refugiet og landsbyen, bistand med problemer, hvis det er muligt

Aitzenea kan modtage hospitaleros fra april-september.

Hospitaleros betaler selv for deres transport til og fra Astorga/Triacastela

Aitzenea kan modtage 1 hospitalero ad gangen, mens der kan være plads til flere i Siervas de Maria.

Hospitaleros har deres eget værelse (som kan låses) og badeværelse. I Siervas de Marie har hospitaleros (ofte fire ad gangen) deres eget køkken.

Aitzenea betaler for maden. Morgenmad og frokost skal tilberedes og spises i refugiet, aftensmaden kan nydes på en restaurant valgt af refugiet. På Siervas de Maria får hospitaleroen € 8/dgl i diæter.

Siervas de Maria:


Siervas de Maria_1032

Siervas de Maria_1026

Siervas de Maria_1013

Siervas de Maria_1014

Siervas de Maria_1016

Siervas de Maria_1018Siervas de Maria_1011

Aitzenea:Triacastela

gratis InterNet

rustikalt opholdsrum

park udenfor