Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

www.santiagopilgrimme.dk


Litteratur:

Pilgrimsvejene til Santiago de Compostela - Rejse i Frankrig og Spanien.

Forside

Bagside

Pilgrimsvejene til Santiago de Compostela - Rejse i Frankrig og Spanien. Forfatter: Flemming Holm-Larsen, 304 sider, illustreret med kort og 16 farvefotos. 2004. ISBN: 87-989220-2-5. Pris: 275 kr. inkl. moms. Bogen kan rekvireres gennem: Forlaget HOLA, Langkær Vænge 86, 3500 Værløse. Telefon: 44 48 15 60. Hjemmeside: www.forlagethola.dk.

Bogen sælges til medlemmer af Foreningen af Danske Santiagopilgrimme for kr. 195 inkl. moms ved henvendelse til forlaget Hola, www.forlagethola.dk eller mail: flemming@holmlarsen.dk med oplysning om medlemskab af foreningen.

Gitta Bechshøft skriver: LÆS, REJS OG OPLEV! Dette er bogens centrale budskab. Flemming Holm-Larsens grund-ide har været at skrive en guide, der kombinerer en beretning om et geografisk områdes specielle fortid med en beskrivelse af, hvad der i dag er tilbage fra samme områdes historie. Derved bliver bogen også en kulturguide der kan læses med udbytte uden at læseren nødvendigvis behøver at forbinde læsningen med en rejse til det pågældende sted. Intentionerne med bogen er, at den skal kombinere historierne bag vandringerne med en beskrivelse af, hvad man i dag kan opleve og se på Vejen med relation til de oprindelige pilgrimme. Derfor belyses personen Jakob i flere sammenhænge, og selve pilgrimstraditionen og pilgrimsvejens andre tilknytninger, historiske såvel som geografiske, gennemgås.

Bogens tema omfatter en stor bid af det sydlige Europa, både geografisk og historisk, og er naturligvis fordelt i mindre afsnit efter en overordnet plan. Indholdsfortegnelsen er udmærket, og gør det muligt for læseren at gå til det emne der interesserer ham mest. Allerforrest bringes et rigtig flot europakort med de primære pilgrimsveje indtegnet - både hoved- og bi-veje. Kortet gør orienteringen mere overskuelig, og giver samtidig en forståelse af hvor stort et emne forfatteren har givet sig i kast med.

Flemming Holm-Larsens bog bliver hverken den første eller den sidste bog om pilgrimsvejene der ser dagens lys i disse år - heldigvis. Den lægger sig fint ind i rækken af dem der allerede er anmeldt, og føjer samtidig en betydelig ny del til det store puslespil. Flere og flere danskere vover sig ud over den "oprindelige" rute fra Pyrenæerne - som også i dansk litteratur er ganske godt behandlet.

Bogen er nok særlig interessant for den person, der måske allerede har gået hele, eller dele, af den "traditionelle" 800 km. lange Camino Frances til Sankt Jakob, og som er blevet så fascineret (afhængig?) af denne sjælens og fodens "turisme", at han/hun nu ønsker at begynde sin næste vandring endnu længere borte fra målet. Men før man begiver sig ud på den godt 800 kilometer vandring ad hovedruterne i Frankrig og ned til Pyrenæerne, er det nok en god ide, at kigge nærmere på denne overskuelige og inspirerende bog. Forfatteren har selv vandret på og udforsket de fire smukke hovedruter, hvis oprindelse skal spores tilbage til Romerriget. Navne som "Djævelens Vej", "Feernes Vej" og "Noahs Vej", føjer et historisk vid-vinkel perspektiv til den danske pilgrim der begiver sig i Peder Kællers og Jon fra Sorøs fodspor sydover. Man får indblik i både ridder- og klosterordener, samt de lokale politiske forhold der knytter sig til rutens mange spændende byer. De helgenerne og skikke der knytter sig til tilbedelsen er et kapitel for sig.

- Vejene til Santiago de Compostela i Frankrig i dag, er titlen på det kapitel der begynder på side 149. Forfatteren kalder pilgrimsrutens forgrenede netværk for VIDENSVEJEN - hvilket er et rigtig godt udtryk. Dette afsnit er en guldgrube for enhver videbegærlig læser, hvad enten han agter at vandre rent fysisk, eller blot vil sidde derhjemme og fordybe sig i den farverige verden vidensvejen repræsenterer.

Flemming Holm-Larsen slutter sin bog med nogle få praktiske råd. Det allersidste råd, som kaldes råd no. 1 (!) lyder således: TAG AFSTED. Efter endt læsning af denne spændende og oplysende bog, forekommer rådet både indlysende og delvist overflødigt. Al Ultreia ...

Udpluk fra forfatterens introduktion til bogen: Om Pilgrimsvejene til Santiago de Compostela. Rejse i Frankrig og Spanien er en rejseguide eller ej, kan naturligvis diskuteres. Det er måske ikke en guide i traditionel forstand, snarere en blanding mellem en rejseguide og en kulturguide. Den er tænkt som en fyldestgørende baggrund for en vandring eller rejse fra et af de fire udgangspunkter i Frankrig til katedralen i Santiago de Compostela. Det har for forfatteren været magtpåliggende at skabe en nutidig beskrivelse med basis i middelalderpilgrimmenes vandringer og tankeverden.

Bogen dækker en beskrivelse af Vejens hovedstrækninger: De fire ruter i Frankrig og Den franske Vej i Spanien, flere af de alternative ruter samt byen Santiago de Compostela. Rutestoffet knyttes flere steder til hændelser og historier med tilknytning til middelalderens pilgrimme. I baggrundsstoffet kan man fx læse legenden om apostlens Jakob, der i år 44 blev henrettet i Jerusalem og på sælsom vis kom til at sejle gennem Middelhavet i et skib uden besætning, sejl eller ror, for på én nat at nå byen Iria Flavia i det nordvestlige Spanien.

Bogen lægger også vægt på relationen til 1100-tallets pilgrimsguide af munken Aimery Picaud, og der bringes flere uddrag af denne guide på de geografisk rigtige steder. Man kan fx, når man står foran sydportalen på katedralen i Santiago de Compostela, fra min bog læse et uddrag fra middelalderguiden og næsten benytte det, som var det skrevet for et par år siden, og ikke i 1100-tallet.

Bogen kan i øvrigt læses med stort udbytte uden nødvendigvis at vandre turen.


Luk vinduet

Gå til forsiden