Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

www.santiagopilgrimme.dk


Litteratur:

The Pilgrims' Road to Santiago.

Forside
Bagside

The Pilgrims' Road to Santiago - A practical guide for pilgrims af Prof. Millán Bravo Lozano, Oversat fra spansk: til engelsk, tysk og fransk, 7 udgave. Editorial Everest S.A. ISBN: 84-241-3833-3, 261 sider. Pris: 225 kr. ca. Forhandles hos: Nordisk Kortboghandel.

NB: Bogen: "From Roncesvalles to Santiago Metre by Meter. Outline of the Route for cyclists." Udgivet af samme forlag. Samme format, men udelukkende beregnet som guide til cyklister på ruten.

Gitta Bechshøft skriver: Professor Millan Bravo Lozanos flotte håndbog om Camino de Santiago er en af de bøger man oftest støder på under sin vandring, da den er mange pilgrimmes faste aftenlekture ved køkkenbordet og i sovesalene. Som guidebog er den ikke til at komme udenom. Heller ikke for "sofa-vandringsmanden" m/k, der stadig overvejer om han vil begive sig afsted, eller for den der vil følge sine venners færd langs ruten. Bogen indeholder endda telefonnumre på div. herberger og små pensioner, så man kan ringe og høre om de er nået frem, eller om herberget mon er åbent ???

Bravo Lozanos praktiske, velgennemtænkte guide er blevet til efter lange og omstændelige førstehånds studier i marken, og siden 1993 er den udkommet i mange opdaterede oplag.

Et af bogens fortrin er, at den først og fremmest er skrevet for at hjælpe pilgrimmen m/k med den rent praktiske del af vandringen, selvom den heller ikke forsømmer hans kulturelle baggage og åndelige behov. Oplysningerne er let overskuelige da guiden er inddelt i 31 "Stadier" eller dagsmarcher (ialt 780 km) - begyndende fra Passet i Roncesvalles, og sluttende med Santiago de Compostella. En alternativ rute over Pyrenæerne er beskrevet i ydeligere 4 afsnit. Hvert enkelt stadie er illustreret ved et helsides (simplificeret) rutekort, der angiver distancen i km. fra start til slut inklusive afstanden mellem de større byer der passeres undervejs. Det lokale vejnet er tegnet i forhold til selve "Caminoen" / pilgrimsstien, der på mange strækninger løber nogenlunde parallelt med eksisterende landeveje, eller krydser dem med jævne mellemrum. Der bringes ligeledes detallierede kort over de større byer med pilgrimsruten indtegnet i gadenettet, samt oplysninger om restauranter, hoteller, herberger og pensioner. Bogen giver også praktiske råd til cyklister (se særlig udgave) og til billister langs ruten, bl. a. med oplysninger om hvor man kan tanke op. Dertil kommer markering af vigtige kulturhistoriske mindesmærker og andet af interesse. A Practical Guide for Pilgrims er naturligvis rigt illustreret og de mange farvefotos giver yderligere inspiration til forberedelserne.

Man kan vælge at tage hele bogen med i rygsækken, selvom den vejer en del, men vedlagt findes en kopi af rutekortene som en handy nylonpose indeholdende kort i løsblade - et til hver dag. Pilgrimsruten, der på kortene er markeret med en rød stiplet linje, ser så let og tilgængelig ud, men den kan berede vandrings-manden m/k adskillige overraskelser hvis man ikke studerer den medfølgende tekst ret nøje.

Jeg har selv haft utrolig stor glæde af denne flotte guide, men istedet for at tage hele bogen med, (det nænnede jeg ikke) fotokopierede jeg al teksten til den del af ruten jeg agtede at gå, og brugte så bagsiden af fotokopierne til at skrive "dagbogsnoter" på samt tilføje opdaterede fakta-oplysninger så som nye herberger, ændrede telefonnumre, restauranter, internetcafér etc, etc ...

En extra kulturel bonus er de til hvert kapitel indflettede citater fra tidligere tiders pilgrimsberetninger, der er medtaget ikke blot for at udvide den moderne vandringsmands historiske horisont, men også for at sætte hans egne oplevelser langs Caminoen i "relief". Fortidens pilgrimme har efterladt sig en sand guldgrube af interessante oplysninger om svare trængsler langs snævre mudrede stier, stenede bjergpas, røverbander, gridske kroværter, og farlige sejladser over brusende floder.

Bagest i bogen findes en meget detallieret bibliografi, samt fortegnelse over rutens højdeforskelle angivet i meter. (Højeste punkt næsten 1600 m.o.h.) Caminoens beskaffenhed beskrives fra by til by, med angivelse af sværhedsgrad, og hvilket landskabsform man passerer igennem. Et helside kort viser de nordspanske provinser. Bagest i bogen en kopi af det eftertragtede pilgrimsbevis "La Compostellana" forfattet på latin, som siden 1400 tallet har været den katolske kirkes officielle dokument givet til den pilgrim der har gennemført den lange vandring til Santiago.


Luk vinduet

Gå til forsiden